top of page

ביה"ס בנימין רוטמן שבילי העמק

רוטמן שבילי העמק

בבית הספר בנימין רוטמן שבילי העמק, המיועד לתלמידים עם מנת משכל גבולית, בגילאי 18-21, לומדים כ-170 תלמידים מעמק חפר ומ-41 רשויות נוספות.
בית הספר נהנה מתרומתם הנדיבה של ארגון "אלומות אור" לטובת הצטיידות, קידום תכנים חינוכיים, ואביזרים פדגוגיים ומתקנים ברמה הגבוהה ביותר, לקידום התפתחותם ועצמאותם של תלמידי בית הספר. בנימין רוטמן "שבילי העמק" (לשעבר שפרירים א') אף זכה בפרס החינוך לשנת תשע"ח מטעם המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך.

פרויקטים

Projects

Animal therapy

Animal therapy
Animal therapy
bottom of page