top of page

ביה"ס בנימין רוטמן אשל הנשיא

כפר הנוער אשל הנשיא

ביה"ס בנימין רוטמן אשל הנשיא הינו בית ספר חדש וצומח לבני נוער עם אוטיזם, המקדם פדגוגיה חדשנית וחיי קהילה משותפים. ביה"ס ממוקם בכפר הנוער אשל הנשיא בנגב. בשטח הכפר הוקם בשנת 2022 מבנה חדש וחדשני, שנחנך במעמד נשיא מדינת ישראל ושרת החינוך, המבטא בעיצובו את תפיסת העולם של חיים משותפים אמיתיים בכפר. העיצוב האדריכלי שלו מבטה את תפיסת העולם השיתופית של הכפר ושל המועצה האזורית מרחבים. תלמידי ביה"ס לומדים, חיים ועובדים לצד תלמידי בי"ס ופנימיית אשל הנשיא ומקיימים מגוון רחב של פעילויות משותפות כולל פעילויות תעסוקה, שילוב אקדמי, שיעורים חברתיים וטיולים. תלמידי בנימין רוטמן אשל הנשיא הם חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה, התעסוקה והלמידה בכפר.

אלומות אור מקימה במבנה החדש מגוון פרויקטים חדשניים שיתמכו בתפיסת העולם של החיים המשותפים ויהוו מקור משיכה לכל סוגי התלמידים.

פרויקטים

ילדים מנגנים

Projects

Cycling

Cycling
Cycling
bottom of page