top of page

ביה"ס בנימין רוטמן גוונים

קרית שמונה

ביה"ס 'בנימין רוטמן גוונים' הינו בית ספר חדש וצומח לבני נוער בחינוך המיוחד. בית הספר 'גוונים' מיועד לתלמידים בגילאי 6-21, המאובחנים על רצף האוטיזם, בתפקוד מורכב. התלמידים הלומדים בבית הספר זקוקים לסביבה המותאמת לצרכיהם ואשר נותנת מענה לתחומים אלה, אשר בסופו של דבר מבקשת לתת להם איזון פנימי כדי לפנות אותם ללמידה ותפקוד. כיום, לומדים בבית הספר 46 תלמידים, המהווה מענה יחיד לכל תלמידי הפריפריה שבגליל העליון: קיבוצי הגליל העליון, אצבע הגליל, רמת הגולן ויישובי המגזר הערבי והדרוזי שבו, מבואות החרמון, יישובי ההר, קריית שמונה, ראש פינה, חצור, צפת, ראמה ומרום הגליל. בסופו של התהליך שמתקיים בשותפות עם ארגון אלומות אור המקדם מצוינות בחינוך המיוחד, בית הספר החדש שואף להיות מרחב בטוח ומניע, המטפח בוגר עצמאי ככל יכולתו, בעל יכולת לסנגר על עצמו ולקיים אורח חיים איכותי ככל האפשר.

פרויקטים

Projects

Project Name

הגן הוקם בשיתוף כפר הנוער כדורי ומשמש היום את תלמידי "בנימין רוטמן כדורי" ואת תלמידי הכפר. בני הנוער עובדים בגן ומטפלים בבעלי החיים באופן שוטף. בעלי החיים נבחרו בקפידה כך שיתאימו לעבודה טיפולית עם קהל היעד מבחינת התאמתם לרגישויות סנסוריות והתנהגותם עם בני אדם. התכנון האדריכלי של החצרות, השילוט, הצמחיה וחומרי הבנייה נבחרו כך שייצרו את הסביבה המיטבית עבור התלמידים ועבור בעלי החיים.

2-300x200.jpg
bottom of page