top of page
4Y7A9666-1.jpg

שותפים

אנחנו באלומות אור מאמינים שמצויינות אמיתית מגיעה באמצעות סינרגיה עמוקה בין כל הגורמים העוסקים בחינוך ילדינו. יחד עם משרד החינוך, הרשויות המקומיות, הצוותים החינוכיים בשטח, הקהילה והשותפים הנוספים, אנו נמצאים בתהליך שיהפוך את בתי הספר השותפים שלנו למקור ידע של מצוינות והובלה בתחום החינוך המיוחד, וייצר כר פורה של חדשנות חינוכית ויישום של אסטרטגיות מצוינות בבתי ספר וארגוני חינוך נוספים.

אלומות אור פועלת בשותפות מלאה, בשקיפות ומתוך חשיבה משותפת עם כל הגורמים הרלוונטיים מתוך אמונה ששיתוף פעולה רחב הוא המפתח ליצירת מובילות ועוצמה חינוכית לאורך שנים.

  • בתי הספר וכפרי הנוער: אלומות אור עובדת לצד הצוות, כתף אל כתף, על מנת לפתור את האתגרים, לקדם ולהעצים את המוסד החינוכי.

  • משרדי ממשלה (משרד החינוך, משרד הרווחה, ביטוח לאומי ושותפים רלוונטיים נוספים): אלומות אור היא שותפת-אמת לגורמי הממשל, מעניקה את הערך המוסף ומבטיחה את ההמשכיות והצמיחה של המוסדות החינוכיים.

  • רשויות מקומיות: שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות האחראיות ומפעילות את בתי הספר מתקיים בכל הרמות – תכנון, תפעול, פיתוח, ייעוץ וליווי שוטף – הכל על מנת לספק את השירות הטוב ביותר למשפחות האזור

  • ארגוני מגזר שלישי: אלומות אור פועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני מגזר שלישי מובילים במטרה לפתח ולהפיץ את הידע המקצועי והחינוכי שנרכש – כדי שזה ישמש להאצת מוסדות נוספים ולשיפור חייהם של תלמידים עם צרכים מיוחדים באשר הם.

bottom of page