top of page
מרכזים חינוכיים

מרכזים חינוכיים - בשיתוף אלומות אור

מאז הקמתו, ארגון אלומות אור תומך במאות תלמידי החינוך המיוחד ב-15 מרכזים חינוכיים בכל רחבי הארץ, בדגש על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, כאשר שבעה מהמרכזים החינוכיים נושאים את שמו של בנימין רוטמן ז"ל. לאחרונה נחתם הסכם חדש עם עיריית קריית שמונה להקמת מרכז חינוכי שמיני על שם בנימין רוטמן בקריית שמונה- "בנימין רוטמן גוונים".


שבעה מתוך 15 המרכזים החינוכיים הינם בתי ספר "מסונפים" לאלומות אור, המיישמים את התכניות הפדגוגיות והמקצועיות של אשכול אלומות אור, אך אינם נושאים את שמו של בנימין רוטמן.

 

מרכזי החינוך השותפים של אלומות אור מתמחים בחינוך ובטיפול בתלמידים המתמודדים עם האתגרים המורכבים ביותר ואנשי הצוות שלהם מפתחים כל העת תכניות לימודים וטיפול המותאמות באופן ספציפי לכל תלמיד ותלמידה.

אלומות אור פועל בשיתוף פעולה עם אנשי הצוות על מנת לפתח ולספק את הפתרונות המתקדמים ביותר שיאפשרו להם להשתפר כל העת ולספק לתלמידיהם את המענים שיקדמו ויאיצו את התפתחותם והצלחתם.

bottom of page