top of page

ביה"ס בנימין רוטמן נעמת חולון

רוטמן נעמת חולון

בית הספר התיכון בנימין רוטמן נעמ"ת חולון משרת כ-180 תלמידות ותלמידים מחולון, אזור, בת ים ובית דגן.

בית הספר נוקט בשיטה המכונה "פדגוגיה טיפולית", שהינה תפיסה תיאורטית ומקצועית העוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים. החיבור בין הפדגוגיה לטיפול, התכנים, שיטות ההוראה ועולם הרגש, מאפשר לקדם את התלמיד לעבר הישגים משמעותיים המובילים לשינוי התודעה שלו כבוגר עצמאי ומצליח.

פרויקטים

Projects

Multimedia and technology

Multimedia and technology
Multimedia and technology
bottom of page