top of page
תמונה1-1.jpg

הזירה הבינלאומית

המעבר לבגרות

נושא המעבר לבגרות בקרב תלמידי החינוך המיוחד וצעירים בסיכון, הוא אחד הנושאים המשמעותיים ביותר לאפשרות קיומם של חיים בוגרים ואוטונומיים של אנשים עם מוגבלות לאחר סיום תקופת לימודיהם.

נושא המעבר לבגרות התפתח מתוך השטח כמענה לצרכים שזוהו ועל מנת לאפשר רכישת הכלים הטובים ביותר להתמודדות עם האתגרים המצפים לתלמידי החינוך המיוחד בתחומי החיים השונים בסיום לימודיהם. עם-זאת, התכניות שפותחו אינן מבוססות נתונים ולעיתים קרובות גם חסרות מסגרת התייחסות מקצועית ברורה, ורובן ככולן אינן עוקבות אחרי בוגריהן כדי לאמוד את יעילותן.

בישראל, אין גוף ציבורי או פרטי המעודד מחקר ופיתוח בנושא המעבר לבגרות באוכלוסיות מיוחדות. יתר על כן, המומחיות המקצועית בתחום זה אינה נלמדת בשום מוסד, גם לא כקורס בסיסי בהכשרתם המקצועית של אנשי הוראה וטיפול. על אף חשיבות הנושא והמאמצים המושקעים בו, לא קיים "בית" מקצועי המרכז את הידע המצטבר בתחום המעבר לבגרות, לרבות הקצאת המשאבים למחקר, פיתוח והדרכה בנושא זה.

אלומות אור לקחה את הובלת נושא המעבר לבגרות בקרב אוכלוסיות החינוך המיוחד בישראל ומחוצה לה. פעילותה של אלומות אור מבקשת ליצור מומחיות מקצועית בתחום המעבר לבגרות, המבוססת על גוף ידע תאורטי, מחקרי ויישומי המצביע על משתנים המנבאים הצלחה ומודלים מקצועיים בעלי יעילות מחקרית.

אלומות אור משמשת כמרכז לפיתוח ידע, מחקר והכשרה בנושא המעבר לבגרות של אוכלוסיות מיוחדות.

 

אפיקי הפעולה בזירה הבינלאומית

  • ליווי והדרכה לצוותי הוראה וטיפול בפיתוח והטמעה של תכניות מעבר בתחומי חיים שונים.

  • סיוע בכתיבת תורה מקצועית סדורה לפרקטיקות מקצועיות שהתפתחו בשדה, לרבות מימון אפשרי של מחקר מלווה לבדיקת יעילותן.

  • ליווי מקצועי של יוזמות חדשניות לקידום המעבר לבגרות של אוכלוסיות ספציפיות.

  • מאגר מידע עדכני בתחום המעבר לבגרות המכיל מגוון כלים לאנשי מקצוע, מחקרים עדכניים ומתודות פדגוגיות שנוסו בהצלחה בשדה.

 

צוות המומחים שלנו

צוות המומחים של אלומות מוביל את תהליכי החינוך וההוראה לשלב הבא על ידי יצירת אינטגרציה בין חוכמת השטח המתגבשת באמצעות תהליכי חילוץ ידע מצוותי ההוראה בבתי הספר, לבין ידע עדכני מבוסס מחקר ותאוריה ברמה הבין לאומית. 

הליווי של צוות המומחים של אלומות מבטיח כי תוצרי העבודה המשותפת יהיו ניתנים לשחזור ומדידה,  ויתמקדו במשתנים בעלי האפקט המשמעותי ביותר לתהליכי השינוי וההתפתחות  אותם מבקשים צוותי החינוך להשיג.

bottom of page