top of page

אלומות אור
מצוינות בחינוך המיוחד

אנחנו אלומות אור

אלומות אור הינו ארגון חברתי, המקדם ומטמיע תוכניות מצוינות בבתי ספר לחינוך מיוחד באמצעות פיתוח ויישום תכניות ופרויקטים חדשניים.

מטרתנו: למנף, למקסם ולהרחיב את המצוינות החינוכית בתוך בית הספר ומחוצה לו – בהווה, וגם עבור הילדים בעתיד.

אלומות אור פועל עם תלמידים עם מוגבלות.

אלומות אור פועל לפתח באופן מלא את היכולות הגלומות בבני האדם בכלל ובתלמידי החינוך המיוחד בפרט, את תחושת הכבוד הפנימי והערך העצמי, וכן חיזוק הכבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד ולמגוון האנושי.

לשם כך הארגון פועל לאפשר חינוך איכותי, ראוי ומכיל, בקהילות המגורים של התלמידים ובשוויון עם אחרים.

מרכזים חינוכיים

מאז הקמתו, הארגון תומך במאות תלמידי החינוך המיוחד ב-15 מרכזים חינוכיים בכל רחבי הארץ, כאשר שבעה מהמרכזים החינוכיים נושאים את שמו של בנימין רוטמן ז"ל.


לאחרונה נחתם הסכם חדש עם עיריית קריית שמונה להקמת מרכז חינוכי שמיני על שם בנימין רוטמן בקריית שמונה- "בנימין רוטמן גוונים".


שבעה מתוך 15 המרכזים החינוכיים הינם בתי ספר "מסונפים" לאלומות אור, המיישמים את התכניות הפדגוגיות והמקצועיות של אשכול אלומות אור, אך אינם נושאים את שמו של בנימין רוטמן.
בעתיד מתוכננים פרויקטים נוספים, במקביל להרחבת הפרויקטים הקיימים.

מה אנחנו עושים

כדי להאיץ התפתחות בבתי הספר, אנו פועלים בשתי אלומות מקבילות:

קידום תוכניות מצוינות הנוגעות במספר מעגלי השפעה- התלמידים, צוותבית הספר, משפחות התלמידים והקהילה.זאת על ידי יצירת אוסף של בתי ספר מצטיינים שישמשו דוגמא לבתי ספר אחרים בארץ ובעולם.

קידום תוכניות מצוינות וחדשנות בבתי הספר של החינוך המיוחד במסגרת פעילות הארגון, המאיצות פיתוח כלים חדשניים לשיתוף ידע, באמצעות הפצת מודלים וידע מקצועי.

איך אנחנו עושים את זה

ניהול וביצוע תהליך ההאצה בשותפות מלאה ומתוך מצוינות ופרואקטיביות – עד להשגת היעדים.


בקיצור: קדימה!

תכנון תהליך הפיתוח והשגת היעדים מבחינה מבנית ופיננסית, יצירת מנועי האצה ושיתוף בעלי עניין.


בקיצור: איך נעשה את זה

לימוד, הבנה והעמקה בצרכי בית הספר, תוך מיפוי השאיפות והצרכים בפן הפדגוגי והארגוני.


בקיצור: איפה אנחנו רוצים

שותפים לדרך

אלומות אור פועלת בשותפות מלאה, בשקיפות ומתוך חשיבה משותפת עם משרד החינוך, צוותי בתי הספר, משפחות התלמידים והקהילה מתוך אמונה ששיתוף פעולה רחב הוא המפתח ליצירת מובילות ומצוינות חינוכית.

bottom of page