top of page

ביה"ס בנימין רוטמן עמק יפה

יישובי התענ"כים, גלבוע

ביה"ס בנימין רוטמן עמק יפה הינו מרכז חינוכי מוביל לבני נוער עם בעיות התנהגות ולקויות למידה הממוקם בעמק התענכים , המקדם גישה טיפולית קהילתית ייחודית והישגיות אקדמית ואישית. בביה"ס 110 תלמידים מעשרות רשויות בכל רחבי מחוז הצפון. ביה"ס, הקיים מעל 30 שנה, מפתח פתרונות חדשניים ומותאמים לצרכי התלמידים המאפשרים הצלחות חסרות תקדים, בדגש על עבודה עם המשפחה וכלל הגורמים המקיפים את התלמיד.

פרויקטים

מבנה סדנאות חדשני הכולל מגוון סדנאות טיפול וחינוך ומשמש את הצוות בהרחבת תכנית הלימודים והטיפול האישית של כל תלמיד.

סדנא לטיפול באמצעות משחק בה מפותח תחום ידע חדש המאפשר לצוות כלי טיפולי נוסף לעבודה אישית וקבוצתית שמטרתה חיזוק היכולות החברתיות הנורמטיביות.

עסק חברתי לתיקון טלפונים סלולריים בו התלמידים רוכשים מקצוע כטכנאי טלפונים סלולריים ואף נותנים שירות לקהילה הקרובה. הסדנא מאפשרת למידה בתחום המעניין את התלמידים ואף יכול לסייע להם עם סיום ביה"ס וההשתתפות בעסק החברתי מאפשרת התנסות חיובית בעולם התעסוקה.

חדר כושר מאובזר במיטב המכשירים המשמש כחלק חשוב מתכנית הלימודים והטיפול של התלמידים ומשמש לשיפור הריכוז והיכולות החברתיות.

סטודיו לטיפול בתנועה המשמש לטיפול אישי וקבוצתי כחלק מהתכנית הטיפולית של כל תלמיד. הסטודיו מאובזר במיטב האמצעים והחלל מאפשר לתלמידים להתנסות בפעילויות המאתגרות אותם ומחזקות את הבטחון העצמי.

פיתוח והבניית ידע וכלים ייחודיים בנושא עבודה עם נוער עם בעיות התנהגות, נוער בסיכון ובהדרה. עבודה מתמשכת בהכשרת הצוות, בתמיכה ובפיתוח היידע הייחודי והמקורי שמתפתח בביה"ס.

הקמת מרכז הכשרה אזורי שיאפשר לאנשי מקצוע ומשפחות להתמקצע בכלי טיפול וחינוך ייחודיים לבני הנוער עם בעיות התנהגות. מתוכנן ל 2020

Projects

Workshop building

The innovative workshop building includes a variety of therapy and education workshops, and allows the team to expand each student’s individual learning and therapy program.

Workshop building
Workshop building
bottom of page