top of page

ביה"ס בנימין רוטמן מגשימים

כפר הנוער חוות הנוער הציוני, ירושלים

בנימין רוטמן מגשימים הינו מרכז חינוכי ייחודי לטיפול במתבגרים עם אוטיזם המקדם חיים משותפים ועצמאיים בקהילה. ביה"ס ממוקם בכפר הנוער חוות הנוער הציוני בירושלים ומטפל בכ 50 תלמידים בגילאים 13 עד 21 מכ 9 רשויות בירושלים וסביבתה. ביה"ס נוסד ב 2004 כביה"ס הראשון לחינוך מיוחד הממוקם בתוך כפר נוער ולאורך השנים פיתח בשיתוף עם החווה מודל "חיים משותפים" ייחודי וחדשני שבמסגרתו תלמידי החווה ותלמידי בנימין רוטמן מגשימים חיים, עובדים ולומדים במשותף. לתלמידים עצמאות רבה בשימוש במתקני החווה והצוות יוצר ומקיים מגוון פעילויות משותפות הכוללות פעילות אקדמית, תעסוקתית וחברתית לאורך השנה. בביה"ס מגוון רחב של אמצעי למידה וטיפול חדשניים המאפשרים לצוות המומחים לספק מענים מהמתקדמים בארץ.

פרויקטים

הכיתות בביה"ס רוהטו והותאמו לצרכי התלמידים וכוללות ריהוט דינמי שמאפשר התאמת שיטת הלמידה למצב הכיתה ולמצבם המשתנה של התלמידים (למידה בקבוצה, למידה בזוגות, למידה פרטנית במרחב מופרד). הכיתות כוללות אמצעי הוראה גמישים ואמצעי תצוגה מגוונים שמאפשרים הצגת עבודות התלמידים בצורה מסקרנת, כמו גם נושאים שונים אחרים.

ממוקמים בחלל המרכזי ומאפשרים לתלמידים התנסות ולמידה בלתי אמצעית בזמן ההפסקות ובין הפעילויות. במרחב קיר תחושתי דינמי עם חומרים מתחלפים שמסייע לוויסות חושי וקיר מגנטים המיועד לתרגול ולביטוי אישי.

המרחבים כוללים ריהוט חדשני וגמיש שמאפשר פעילות קבוצתית או אישית בהתאם לתכנית הפעילות היומית.

גלריה מתחלפת של תמונות התלמידים ועבודות האומנות שלהם הותקנה ברחבי ביה"ס ומשמשת לתצוגת אומנות באופן שוטף. אמצעי התצוגה המרשימים גורמים לתלמידים גאווה רבה וגם משמשים את הצוות ככלי נוסף לפיתוח תקשורת עם התלמידים.

כולל מרחב תנועה, ריפוי בעיסוק, טיפול באמצעות אומנות, מוסיקה, מציאות מדומה ועוד המצויידים במיטב המכשירים החדשניים ביותר מאפשרים לכל תלמיד להתקדם בהתאם לתכנית הטיפולית האישית.

משמש כמרחב לימודי, תעסוקתי וטיפולי וכולל חממה חדשנית המיועדת לגידול צמחים לאכילה ולמכירה. במרחב לומדים ועובדים תלמידים מבנימין רוטמן מגשימים לצד תלמידי התיכון בחווה והם מגדלים גידולים ומוכרים אותם ביחד.

חדר כושר מתקדם המשמש לאימונים קבוצתיים ואישיים.

מתקיימים בשוטף לאורך השנה במטרה לקדם חדשנות ופיתוח ידע ספציפי ואת התחום באופן כללי. הצוות מקבל תמיכה מקצועית באמצעות מומחים מרחבי הארץ בנושאים מקצועיים הקשורים לאוטיזם ובנושאים ארגוניים וניהוליים.

Projects

Innovative learning spaces

The school’s classrooms were furnished and adapted to meet the needs of the students. The dynamic furniture allows adapting the learning method to the situation of the class and the changing situation of the students (group learning, learning in pairs and individually, in a separate space). The classrooms include flexible teaching aids and diverse means of display which allow exhibiting the students’ projects in a manner that arouses curiosity, as well as displaying items and information associated with various other topics.

Innovative learning spaces
Innovative learning spaces
bottom of page