top of page

קשר ווירטואלי עם תלמידים עם לקויות למידה והפרעות התנהגות


העבודה עם תלמידי החינוך המיוחד מאתגרת גם בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות חירום וביציאה משגרה. בעוד שבימים כתיקונם, היכולת לייצר ולשמר קשר עם תלמידים עם לקויות למידה והפרעות התנהגות מהווה כלי משמעותי בחינוך המיוחד, הרי שסגירת בתי הספר ומעבר ללמידה מקוונת פוגעים ביכולת זו באופן משמעותי. בנוסף, המציאות החדשה מחייבת התנהלות ושימוש בכלים חדשים הן מצד המורים, וכמובן גם מצד התלמידים, שהינם בעלי אוריינות טכנולוגית משתנה, מסוגלות שונה ביכולות שפה, קריאה וכתיבה, וחסמים פסיכולוגיים ואישיותיים נוספים.

בשיחות שקיימנו עם צוותי החינוך ניכר שיש צורך במציאת כלים נוספים שיסייעו להם להמשיך ולטפח את התקשורת והקשר האישי עם התלמידים. המורים העידו כי תהליך הלמידה מהווה עבורם אמצעי, המסייע להם להעלות מחויבות אצל התלמידים ולרתום את התלמידים למסגרת. במעבר ללמידה המקוונת, המורים העידו שהם מתקשים לייצר שגרה ומסגרת קבועה לתלמידים והם מרגישים שנדרשת מהם יצירתיות הן בבחינת החומר המועבר, והן בבחינת המתודות והכלים הטכנולוגיים, כדי להיות אטרקטיביים מספיק, ביחס לשלל הגירויים שנמצאים סביב התלמידים.

חשוב לקחת בחשבון שמצד התלמידים, האתגר כפול ומכופל – בראש ובראשונה משום שקיימת שונות רבה ביניהם מבחינת היכולות והאוריינות שלהם וכי לרובם סף תסכול נמוך מאוד בהתמודדותם עם כלי הלמידה המקוונת. יתרה מכך, חלק מהתלמידים מתקשים בהרשמה או התקנה של אפליקציות ולחלק מהתלמידים לא מחזיקים מחשב שישמש אותם ללמידה מרחוק. המורים צריכים לקחת בחשבון משתנים רבים בתהליך בחירת הכלי הטכנולוגי.

בשבועות האחרונים ביצענו ב”אלומות אור”, מחקר מעמיק בקרב מורים ואנשי חינוך לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות התנהגות, במטרה לברר את צרכיהם הייחודיים הספציפיים. התהליך שערכנו, סייע לנו למפות את הכלים הטכנולוגיים הקיימים ולהתאים באופן מדויק ככל הניתן את הכלים המתאימים ביותר לצרכיהם. את הכלים שמצאנו חשפנו בסדרה של סדנאות מקוונות שקיימנו למורים ואנשי חינוך לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות התנהגות, ואנו שמחים לשתף איתכם דוגמא למהלך שיעור:

לפני השיעור – מצאנו כלי שיסייע לכם לייצר ולשלוח לתלמידים סרטוני וידאו שמציגים אתכם מדברים אל התלמידים ומזמינים אותם לשיעור. במהלך השיעור – מצאנו עבורכם פלטפורמה של כיתה ווירטואלית, שמאפשרת לכם לנהל את השיעור באופן וירטואלי, תוך שליטה מלאה בשיעור ובהרשאות של התלמידים. מתודות – מצאנו עבורכם מספר כלים שיסייעו לכם ליצור לוחות משותפים עם התלמידים, או ליצור סקרים ושאלונים וירטואליים, אותם תוכלו לשלב במהלך הכיתה כדי לעורר דיון או שיח. לאחר השיעור – מצאנו עבורכם מספר כלים שיאפשרו לכם ליצור דפי עבודה, תרגולים וחידונים, אותם תוכלו לשלוח לתרגילים כחזרה על הנושא הנלמד או הכנה לשיעור הבא.

מוזמנים לצפות בסדנה המלאה:Comments


bottom of page