top of page

למידה מקוונת בחינוך המיוחד – שאלונים ודיונים וירטואליים


איך “בודקים את הדופק”? איך עוקבים אחרי מצב הרוח של התלמידים ומשמרים את הקשר גם עם תלמידים ביישניים או תלמידים עם קשיי תקשורת? איך חוזרים על החומר בצורה מעניינת? מצאנו עבורכם כלי פשוט וגמיש שיאפשר לכם לתקשר עם התלמידים באופן יומיומי וכייפי ולקבל פידבק מיידי.

העבודה עם תלמידי החינוך המיוחד מאתגרת גם בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות חירום וביציאה משגרה. בעוד שבימים כתיקונם, היכולת לתקשר ולייצר ולשמר קשר עם תלמידי החינוך המיוחד מהווה כלי משמעותי בחינוך המיוחד, הרי שסגירת בתי הספר ומעבר ללמידה מקוונת פוגעים ביכולת זו באופן משמעותי. בנוסף, המציאות החדשה מחייבת התנהלות ושימוש בכלים חדשים הן מצד המורים, וכמובן גם מצד התלמידים, שהינם בעלי אוריינות טכנולוגית משתנה, מסוגלות שונה ביכולות שפה, קריאה וכתיבה, וחסמים פסיכולוגיים ואישיותיים נוספים.

בשבועות האחרונים ביצענו ב”אלומות אור”, מחקר מעמיק בקרב מורים ואנשי חינוך המיוחד, במטרה לאתר באופן מדויק ככל הניתן את הכלים הווירטואליים המתאימים ביותר לצרכיהם. בפוסט שלפניכם, ברצוננו להראות לכם כיצד ניתן לבדוק את הדופק לפני או במהלך השיעור, או לעקוב אחר מצב הרוח הכיתתי, באמצעות כלי שנקרא Mentimeter

ה- Mentimeter היא פלטפורמה, המאפשרת יצירה והפצה של סקרים ושאלונים אונליין. יתרונה הגדול טמון בכך שהמידע נאסף בצורה אנונימית ויכול לאפשר ביטוי גם לתלמידים הנרתעים מהבעת דעה או התבלטות מול הכיתה, או תלמידים עם בעיות תקשורת. התלמידים משיבים על החידון באמצעות כניסה ללינק, והמורה יכול להציג בזמן אמת את הנתונים בפני הכיתה כולה. ניתן לייצא את תשובות התלמידים ולעקוב אחר שינויים לאורך זמן.

לפניכם שלושה רעיונות ליישומים בכלי:

סקר מצב רוח יומי

על ידי שימוש בסקר מצב רוח יומי, ניתן להעריך את התחושה הכללית של הכיתה ולאתר שינויים בתחושות התלמידים. ניתן להשתמש על בסיס יומי ולעקוב אחר שינויים שחלים על הכיתה כולה. הסקר יכול להוות בסיס לדיון בזום.

חזרה על חומר הלימוד

המורה יכול להפוך את החומר הלימודי למשחק או סקר אינטראקטיבי ולשלב במהלך השיעור או לאחריו. התלמידים יכולים להשיב על השאלון שוב ושוב (נתון להגדרת המורה) ועל ידי כך לחזור על חומר הלימוד.

ענן מילים

כלי מעולה לארגון מידע אנונימי בקרב התלמידים כדי לאתר נושאים או תחושות המשותפים לכמה תלמידים בכיתה ולהתחיל דיון. באמצעות ענן המילים, ניתן לאסוף מידע מהתלמידים ולהציגו באופן ויזואלי. מילים שחוזרות על עצמן תופענה באופן מוגדל ולהיפך. המתודה אידיאלית בשאלות שהתשובה עליהן במילה אחת.

מעוניינים ללמוד כיצד להעביר הודעות לתלמידים בווידאו או להכין כרטיסיות ניווט וירטואליות לעבודה פרטנית עם תלמידים?  מוזמנים להציץ בארגז הכלים שלנו:Comentarios


bottom of page