top of page

למידה אינטראקיבית בחינוך המיוחד – לוחות שיתופיים


כיצד יוצרים פרויקטים משותפים ואינטראקטיביים בלמידה מרחוק? איך ליצור משחקים, למידה, לוחות השראה? איך לתכנן זמן או ליצור כרטיסיות ניווט? מצאנו עבורכם כלי שיתופי שמאפשר לתקשר עם התלמידים בצורה דו סטרית ולייצר ביחד תוצרים באופן פשוט ואינטואיטיבי.

העבודה עם תלמידי החינוך המיוחד מאתגרת גם בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות חירום וביציאה משגרה. בעוד שבימים כתיקונם, היכולת לתקשר ולייצר ולשמר קשר עם תלמידי החינוך המיוחד מהווה כלי משמעותי בחינוך המיוחד, הרי שסגירת בתי הספר ומעבר ללמידה מקוונת פוגעים ביכולת זו באופן משמעותי. בנוסף, המציאות החדשה מחייבת התנהלות ושימוש בכלים חדשים הן מצד המורים, וכמובן גם מצד התלמידים, שהינם בעלי אוריינות טכנולוגית משתנה, מסוגלות שונה ביכולות שפה, קריאה וכתיבה, וחסמים פסיכולוגיים ואישיותיים נוספים.

בשבועות האחרונים ביצענו ב”אלומות אור”, מחקר מעמיק בקרב מורים ואנשי חינוך המיוחד, במטרה לאתר באופן מדויק ככל הניתן את הכלים הווירטואליים המתאימים ביותר לצרכיהם. בפוסט שלפניכם, ברצוננו להראות לכם כיצד ניתן ליצור תוצרים, כלים ומשחקים וירטואליים אינטראקטיביים באמצעות כלי שנקרא Padlet

זו היא פלטפורמה, המאפשרת יצירה ושיתוף של לוחות מקוונים. הפלטפורמה מציעה שמונה סוגי לוחות, מהווים לוח חלק ליצירתיות שלכם. התלמידים יכולים לקחת חלק פעיל בלוחות, להוסיף טקסטים סרטונים ותמונות ואף להגיב ב”לייקים” אחד לשני. את הלוחות המוגמרים אתם יכולים לשמור כקבצי תמונה או pdf לשימוש עתידי. לפניכם שלושה רעיונות ליישומים בכלי:


משחק ללימוד קטגוריות

ניתן ליצור לוח שיתופי ללימוד תחומים או נושאים, על ידי תרגול במשחק של קטגוריות. המורה מעלה את הפתקים ללוח, פעם על ידי הזנת טקסטים ופעם על ידי העלאת תמונות ואילו התלמיד מחבר בין התמונות הרלוונטיות בכל קטגוריה. ניתן לעבוד בקבוצה או באחד על אחד. לוח מסוג Canvas הוא המתאים ביותר למשחקים מסוג זה, משום שהוא מאפשר חיבור היררכי של המידע על ידי מתיחת הקווים.

יצירת ציר זמן / לו”ז

פעילות זו יכולה להיות מתודה טובה לדיון בנושאים כרונולוגיים וניהול זמן/שגרת יום. על ידי יצירת ציר זמן, התלמידים מעלים את הפתקים ללוח. הם יכולים להזין טקסט, תמונות וסרטונים. המורה יכול לאחר מכן להנחות את התלמידים לסדר את הפתקים לאורך ציר הזמן, כמו כן הוא יכול לאפשר לתלמידים להגיב אחד לשני על ידי הוספת תגובות בכתב או סימון של “לייקים”. לוח מסוג Timeline הוא המתאים ביותר לתרגילים מסוג זה, משום שהוא מאפשר פרסום הפתקים באופן אופקי, על גבי ציר זמן.

יצירת עמוד נושא

ניתן ליצור מאגר ידע של תחום או נושא חדש, ולשתף אותו עם התלמידים. המורה מעלה את החומרים ללוח באופן מסודר לפי נושאים לבחירתו. התלמידים יכולים להגיב על הפתקים והנושאים שיצר המורה, על ידי הוספת תגובות בכתב, תמונות וסרטונים או סימון של “לייקים”. המורה יכול לאפשר הצגה של זהות המפרסמים או פרסום אנונימי של התגובות. לוח מסוג Shelf הוא המתאים ביותר לתרגילים מסוג זה, משום שהוא מאפשר סידור אנכי טורי של הנושאים.

מעוניינים ללמוד כיצד להעביר הודעות לתלמידים בווידאו או להכין משחקים ותרגולים אינטראקטיביים? מוזמנים להציץ בארגז הכלים שלנו:Comments


bottom of page